TÁMOP 2.4.2. projektterv

islanda

Szavazások

Mi az ön kedvenc sportága?
 

Eseménynaptár

Utolsó hónap augusztus 2018 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31Kiemelt projektjeink:

niagra Levitra generico buy kamagra uk Cialis generico cialis http://comprarviagraenespanol.com
TÁMOP 2.4.2. projektterv Nyomtatás E-mail

TÁMOP 2.4.2./B -09/1-2009-0008

 

Projektterv

Konszenzus a rehabilitációs modell alkalmazásában - állami, civil és piaci szervezet együttműködése a fogyatékos emberek foglalkoztatásának elősegítésében-

1. Előzmények, célok, módszertan

A megvalósítandó tevékenység a „Híd Információs és Támogató Szolgálat”  HEFOP 2.3.2.-05/1.-2005-10-0018/2.0. projekt során kidolgozott és sikerrel alkalmazott módszerekre és annak főbb tartalmi elemeire épül.

Az együttműködő partnerek közül a Székesfehérvári Regionális Képző Központ konzorciumi tagként, megvalósítóként vett részt a fenti programban, a Konszenzus Alapítvány FMSZ és a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. befogadó munkahelyként szintén résztvevője volt a HEFOP 2.3.2. projektnek.

A „Híd Információs és Támogató Szolgálat”  program keretében megfogalmazott  célok

 • A megváltozott munkaképességű emberek jövedelemszerző képességének növelése, az érintett családokon belül a munkajövedelem arányának növelése.
 • Az érintett célcsoport képzettségi szintjének javítása, kulcskompetencia fejlesztéssel és szakmai képzéssel.
 • A piaci szervezeteken belüli foglalkoztatási lehetőségek bővítése, akkreditációs tanácsadás biztosításával és szakmai támogató szolgáltatásokkal ( akadálymentesítés, foglalkozási rehabilitációs támogatások, pályázati lehetőségek stb.)
 • A munkáltatók előítéletességének csökkentése, beilleszkedési tréningek tartása.
 • Komplex támogató szolgáltatások működtetése a megváltozott munkaképességű munkavállalók és a munkaadók részére.
 • Munkaerő közvetítő tevékenység kiterjesztése a régióra, mentori tevékenység bizto­sítása.

A programban a hangsúly az egyéni fejlesztésekre, a kulcskompetencia fejlesztésére és a munkaerő-piaci mentori tevékenység biztosítására helyeződött, a csoportmunka és az egyéni érdekérvényesítés erősítése jellemezte a használt módszertant. A piaci szervezetekkel történő kooperáció is fontos szerepet kapott.


2. A befogadó munkahely modell választásának indoklása

A Konszenzus Alapítvány mint a foglalkozási rehabilitáció területének fejlesztését is vállaló szervezet nem csak elméletben, de a gyakorlatban is kipróbálta és tapasztalattal rendelkezik a   Híd projekt keretében kidolgozott módszertannak, amelynek lényege a komplexitás, a mentori munka szerepe, a támogató szolgáltatások biztosítása a munkáltatók részére és a célcsoport felkészítése a munkára.

Az Alapítvány tudatosan támogatja a fogyatékos emberek és megváltozott munkaképességű emberek munkakeresését és jelenleg is működtet un. foglalkozási rehabilitációs tanácsadást amelynek keretében az Alapítványhoz fordulók segítséget kaphatnak.

A projektet tervező szakértők szerint a HÍD projektben szereplő valamennyi tevékenység elem sikeresnek mondható, így a komplex program – hozzáigazítva a jogszabályi változásokhoz és a mindenkori piaci, gazdasági helyzethez – érdemes az alkalmazásra.

A programválasztás indoklásánál a legfontosabb, hogy a modell jellemzője a komplexitás és lehetőséget ad arra, sőt az eredményesség érdekében szükségszerűvé tesz a civil, állami és piaci szervezetek együttműködését.

A projekt megvalósítása két helyszínen történik Tatabányán és Székesfehérváron. Mindkét nagyvárosban számos multinacionális cég és termelő vállalat működik, fejlett a szolgáltató tevékenység, a régió átlagánál kisebb a munkanélküliség, Mindkét településen működő vállalkozások és gazdasági szervezetek vannak nagyszámban.
A foglalkozási rehabilitációban érintett megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők ezen a két településen számukhoz képest alulreprezentáltak a munkaerő-piacon.
Összevetve az Észak-magyarországi, vagy Kelet-magyarországi régióban csökkent munkaképességű dolgozók számarányát és az akkreditált cégeket megfigyelhetjük, hogy a Közép-dunántúli Régióban nagyságrenddel kevesebb a foglalkoztató szervezet és a foglalkoztatási rehabilitációban résztvevő személy is.

A Híd program hatására és a használt módszereknek is köszönhetően 18 hónap alatt a projektben résztvevők közel 40%-a munkába állt és növekedett a számuk az akkreditált munkáltatóknak is.

A modell elsősorban a célcsoport integrált munkavégzését preferálja és a módszerek is erre a gyakorlatra lettek kidolgozva.

A modell erősségei:

 • A célcsoport széleskörű tájékoztatása, motiválása, a nyilvánosság eszközeinek kihasználása.
 • A pályaorientációs és munkakipróbálás szakszerűsége és alapossága.
 • Egyéni kompetencia felmérés, kulcskompetenciák fejlesztésének biztosítása.
 • Foglalkozás egészségügyi szempontok figyelembe vétele az egyéni fejlesztési tervek elkészítésénél.
 • Személyre szóló mentorálás biztosítása a projekt teljes ideje alatt és azt követően is.
 • (A program fenntarthatóságának biztosítására a Konszenzus Alapítvány erőforrásai ( képzett mentorok projektidőszakon túli foglalkoztatása az Alapítványi Szolgáltató Központban, és az SZRKK képzési kapacitása a garancia.)
 • Erős szervezetek összefogása a projekt megvalósítására.
 • Akkreditációs tanácsadás biztosítása, a piaci szervezetek, foglalkoztatók folyamatos felkeresése  és tájékoztatása.

A tevékenységek között kiemelt és a sikeresség alapja a mentorálás és a kulcskompetenciák fejlesztése, a befogadó munkahelyek felkészítése és részükre nyújtott szolgáltatások megszervezése.


3.  A projekt indokoltságát alátámasztó szükségletek

A 2005-től folyamatos jogszabályi változások jelentősen átalakították a foglalkozási rehabilitáció kereteit, támogatási feltételeit és az egyik leglényegesebb változás volt a foglalkozási rehabilitációs akkreditáció rendszerének bevezetése és az új bértámogatási rendszer alkalmazása.

A 176/2005. és 177/2005. számú Kormány rendeletek alapján átrendeződtek a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató szervezetek és nagyobb számban megjelentek az integrált foglalkoztatást biztosító piaci szervezetek.

A munkára felkészítő projektek gyakran erre a „befogadó munkahelyi” szándékra épültek és a HÍD program modell is figyelembe vette ezt az új helyzetet.
Mivel a pályázó szervezet és a konzorciumi partnerek, köztük is a Képző Központ már hosszabb ideje tevékenykedik ezen a területen, így a szükségletek változását folyamatában is érzékelik.

A fogyatékkal és megváltozott munkaképességgel élők közül magas a számuk a munkát keresőknek, az új típusú foglalkozási rehabilitációs eljárás, a maradó képességek feltárására irányuló ORSZI vizsgálat és a minősítési rendszer átalakítása is indukálja a szükségleteket a  munkába helyezést támogató szolgáltatások területén.

Jelenleg két fontos szabályozás, illetve törvényi változás befolyásolja a foglalkozási rehabilitáció szereplőinek magatartását. A munkavállalókat az új vizsgálati és minősítési eljárás, a foglalkozási rehabilitációs járulék bevezetése és az ezzel járó  kötelező együttműködés foglalkoztatja, illetve a munkaerő piacra kerülést nehezítő tényezőktől  (munkába járás, beilleszkedési nehézségek a pszichoszociális akadályok leküzdése, az önbizalom hiánya stb.) tartanak leginkább.
Ez a Konszenzus Alapítvány által 2008. novemberében 40 interjú felvételével elvégzett kutatás is megerősíti, amelyben a munkába kerültek nyilatkoznak a támogató és nehezítő körülményekről.

A piaci szervezeteket a potenciális befogadó munkahelyek  a 2009. augusztusi Kormánydöntések  hatása miatt kerültek sajátos helyzetbe. Egyrészt jelentősen megemelték 2010 január 1-től a Rehabilitációs hozzájárulást, amely azokat a munkáltatókat kötelezi befizetésre, akik nem foglalkoztatnak 20 dolgozónként legalább 1 fő megváltozott munkaképességű személyt. Ez kötelezettség várhatóan fokozza a „befogadó munkahelyi” szándékot, de az érintett szervezetek többsége nem felkészült a foglalkozási rehabilitációba vont dolgozók fogadására. Kevés az ismerettel rendelkeznek a munkakörök feltárása, kialakítása tekintetében és számos más probléma felvetése is nehezíti az  alkalmazást.

Ezen aterületen is rendelkezik empírikus vizsgálati adatokkal a Konszenzus Alapítvány. A Székesfehérvári Megyei Jogú Városi Önkormányzat megbízásából egy OFA projekt keretében munkáltatók részére végzett foglalkoztatási rehabilitációs akkreditációs tanácsadás tapasztalataiból ( több mint 100 munkáltató megkeresése alapján).

Sajnos a Kormány 2009. szeptember 1-től felfüggesztette az akkreditációs eljárásokat, és ezzel együtt a támogatási rendszert is.

A fenti kutatási eredményekre is épülő tapasztalatok és a jelen gazdasági helyzet azt mutatja, hogy a foglalkozási rehabilitáció folyamatában a piaci szervezeteknek szükségük van ismeretre, módszertanra, támogató szolgáltatásokra és legfőképpen információra a működő gyakorlatok terén.

A jelenlegi projekt  alkalmas arra, hogy ezen szükségletekre válaszoljon.

A Konszenzus Alapítvány  2008. novemberében 40 interjút készített fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberekkel. A felmérés célja az volt, hogy megismerjük a munkába állást nehezítő és segítő tényezőket, a családi hátteret, a támogató személyi és intézményi hátteret. A megkérdezettek között nagy számban volta a HÍD projektben is résztvevő emberek. Az ő véleményük is hozzájárult ahhoz, hogy a HÍD program módszertanát működőképesnek ítéljük meg.

2009. májusában a Konszenzus Alapítvány Fejér Megyei szervezete megállapodást kötött a Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal, amelynek keretében az alapítvány dolgozói, akik szintén megváltozott munkaképességűek, folyamatos szolgáltatásokat biztosítanak a munkát kereső fogyatékos embereknek. Tematikus tanácsadások, személyes interjúk és csoportfoglalkozások során szintén azt tapasztaltuk, hogy nagy szükség van egy elérhető, támogató szolgáltatásnak, akik nem csak a célcsoportot keresik fel és támogatják, hanem aktívan a befogadó munkahelyeket is feltárják.

A Konszenzus Alapítvány a Székesfehérvári Munkaerő-piaci együttműködés keretében akkreditációs tanácsadást biztosított cégeknek, kis és középvállalkozásoknak. A tanácsadás tartalma volt helyszíni felmérés és javaslat a foglalkoztatás feltételeinek kialakítására, befogadó munkahely kialakítására. Ennek a tanácsadási sorozatnak a tapasztalatai is azt mutatják, hogy egy folyamatos, információ átadás és a szakmai tanácsadás biztosítására igény van a piaci szféra szereplői körében ( támogatások, akadálymentesítés, akkreditáció).


4. A Befogadó munkahely modell adaptálása

A befogadó munkahely modell adaptációja során figyelembe kellett venni a  gazdasági válságfolyamat hatásait, a növekvő munkanélküliséget, a munkahelyek instabil piaci helyzetét, a megváltozott jogszabályi környezetet és a megváltozott munkaképességű emberek elbizonytalanodását, amelynek fő ok szintén jogszabályváltozásra vezethető vissza, mivel a rokkantnyugdíj mértékének és a munkával szerzett jövedelemnek egymáshoz való viszonyítása alapján a magasabb munkajövedelmet szerzők elveszíthetik rokkantnyugdíjukat, rehabilitációs járadékukat. Ettől való félelem befolyásolja a célcsoport aktivitását.

A  munkáltatók a jövő évi rehabilitációs hozzájárulás emelkedése miatt, kényszerből bár, de nyitottabbá váltak a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának irányába.

A fentiekben leírt két fontos változást generáló tényezők miatt a Híd projektben eredményesen kipróbált modellhez képest az alábbi  pontosításokat építettük be a program adaptációja során.

Nagyobb hangsúlyt helyeztünk a nyilvánosság biztosítására és a tájékoztatásra. Ezzel nem csak a kiemelt disszeminációs kötelezettségek teljesítését vettük figyelembe, de a célcsoport és a munkáltatók motiválását is megpróbáltuk fokozni.

A képzési időszakot rövidebbre vettük, hiszen az előrejelzés szerint már a jövő év első negyedévében a munkáltatók nyitottak lesznek a megváltozott munkaképességű emberek fogadására. Annak érdekében, hogy a munkáltatók ne csalódjanak a felvételt nyert munkavállalókban és a munkába állás körülményei és feltételei is szakmailag megfelelőek legyenek szükséges a  leendő dolgozók és a munkáltatók felkészítése is.

A befogadó munkahelyek felkészülésére, felkészítésére is rövid lesz az idő, mivel azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatók mielőbb szeretnének munkaerőhöz jutni.

A Grundfos Kft. szerepe ebben a folyamatban fontos, hiszen náluk rövid idő alatt bemutatható a szakmailag jól kimunkált rendszer és így jó irányba  befolyásolhatóak lesznek a munkáltatók.

A munkáltatók részére bővítjük a Híd programban megvalósított szolgáltatásokat, markánsabban megjelennek a befogadó munkahelyek kialakítását támogató szolgáltatások.

A munkaadók részére tervezett  többletszolgáltatások:

 • Munkahelyi segítő személy biztosítása
 • Akkreditációs felkészítő tréning
 • Beilleszkedést segítő tréning
 • Befogadást segítő tréning

A disszeminációra is nagyobb hangsúlyt helyezünk, hiszen megváltozott a jogszabályi háttér, folyamatosan változik a munkáltatók szemlélete, a megváltozott munkaképességű dolgozókkal kapcsolatos előítéletesség csökken, illetve várható hogy csökken a projekt hatására is.